Tider og resultater

Oplysningerne på denne side er generelle for Spartas løb, med mindre andet er angivet på det enkelte løbs side.

Afhentning / udlevering af startnummer

Startnumre til større løb, hvor der afholdes expo, sendes ikke ud med posten, mens skal afhentes i nummerudleveringen på expoen.

Til de fleste løb uden expo modtager du dit startnummer med posten cirka en uge før løbet. Der er dog nogle løb, hvor vi ikke sender startnumre ud. Hvis du tilmelder dig tæt på løbet, eller af anden grund ikke modtager dit startnummer med posten, skal du afhente dit startnummer i informationen på løbsdagen.

Forud for et løb modtager du et startkort per e-mail, hvor du kan finde konkret information om udsendelse og/eller afhentning af startnumre.

Fremvisning af startkort ved afhentning

Medbring altid dit startkort ved afhentning af startnummer.

Du kan også fremvise dit startnummer, som du finder i Sparta Løb App’ens deltagerliste eller i nogle tilfælde på tilsendt sms.

Du kan afhente startnumre for andre mod fremvisning af startkort.

Integreret tidtagningschip

Alle startnumre indeholder en integreret chip, som bruges til tidtagning. Det er vigtigt, at startnummeret ikke bliver bøjet, og at skumgummien ikke fjernes, da det kan skade chippen.

Startnummeret skal placeres synligt på brystet med de udleverede sikkerhedsnåle. Ekstra sikkerhedsnåle kan afhentes i Informationen.

Tidtagning varetages af Ultimate Sport Service hvor alle resultater også vil være tilgængelige.

Live resultater og diplom

Resultater opdateres live, og tilskuere kan derfor følge løbsdeltagernes tider, mens de er ude på ruten.

Resultater kan tilgås på sparta.dk og i Sparta Løb App’en

I Sparta Løb App’en kan der desuden vælges op til ti favoritter, som følges på kortet med mellemtider og estimerede sluttider.

Fra resultatlisten kan alle deltagere udskrive et diplom fra løbet, og til større løb er der desuden personlige fotos og målvideo tilgængelige.

Mellemtider

Ved løb med distancer på 10 km og derover vil der være mellemtider for hver femte kilometer samt til maraton også ved 21,0975 km.

Netto- / bruttotider

Bruttotiden er den tid, der går, fra startskuddet lyder, til målstregen passeres.

Nettotiden er den tid, der går, fra den enkelte løber passerer startstregen, til vedkommende er i mål.

Det betyder, at nettotiden er den tid, det reelt har taget for løberen at tilbagelægge distancen.

Podiepladser samt DM-mesterskaber, herunder også veteranklasser, afgøres altid på bruttotid, mens alle øvrige deltagere konkurrerer på nettotid.

Placering i startfeltet

Placer dig altid bag startstregen ud fra, hvor hurtigt du løber. Vær realistisk i forhold til din forventede sluttid.

Til mange af Spartas løb er der pace teams, som løber med balloner, der angiver løbetempo eller sluttid. Alle kan frit følge disse pace teams.

Deltagelse med babyjogger er tilladt under forudsætning af, at man placerer sig bagerst i feltet og udviser nødvendigt hensyn over for andre løbere.

Blinde og fysisk udfordrede personer er naturligvis velkomne til at deltage under hensyntagen til andre løbere. Medbringer man særligt udstyr, såsom løbevogne, skal dette altid foregå efter forudgående aftale med løbets arrangør.