Børn med særlige behov

I Sparta vil vi rigtig gerne give alle børn lov til at dyrke atletik. Vi ved, at nogle børn kan have nogen særlige behov, som gør det sværere for dem at indgå i fællesskabet og træningen. Vi ved, at disse børn også kan have rigtig stor glæde af et aktivt fritidsliv. Vi ønsker derfor, at børn med særlige behov også er en del af vores børne- og ungdomshold. Børn med særlige behov kan være udfordret i forskellige grad og have forskellige behov for støtte. Det vil derfor altid være en individuel vurdering, om og hvordan vi kan imødekomme barnets behov på vores børne- og ungdomshold. I nogle tilfælde vil barnet have brug for, at der er ekstra voksen ressourcer under træningen, og i de tilfælde er vi åbne over for, at barnets forælder eller en anden støtteperson deltager. I nogle kommuner vil familien kunne få hjælp til dette.

For at skabe tryghed, forudsigelighed og en god start for barnet, vil vi forud for barnets start i klubben invitere til dialog. En dialog, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål omkring træningen, og få indblik i hvordan denne er bygget op. Vi ved at denne viden kan være god at have, for at I som forældre kan forberede jeres barn på træningen. Ligeledes kan I, som kender jeres barn bedst, være med til at klæde klubben og ikke mindst trænerne på, således at de på bedste vis kan møde og støtte jeres barn.

For mere information kontakt:
Charlotte Beiter Bomme [email protected] eller Camilla Thøgersen [email protected].

Sparta ønsker at tage hånd om alle børn