Handelsbetingelser

Nedenstående Handelsbetingelser gælder ved køb af startnummer til et løb arrangeret af Sparta Atletik & Løb.

Ved køb af et startnummer handler du med:

Sparta Atletik & Løb
Gunnar Nu Hansens Plads 11
2100 København Ø

+45 35 26 69 00
sparta.dk
[email protected]
CVR: 10050979

Deltagerbetingelser

 • Et startnummer er personligt, og det påhviler deltager at være registreret med korrekte personlige oplysninger. Uautoriseret brug af et startnummer kan og vil føre til diskvalifikation. Overdragelse af et startnummer er muligt mod et gebyr; se nærmere under ‘overdragelse’.

  Sparta Atletik og Løb forbeholder sig ret til at vise deltagers navn, klub, land, firma, fødselsår og nationalitet på startnumre, deltager- og resultatlister. Personlige oplysninger, der afgives i forbindelse med tilmelding og deltagelse i et løb, opbevares af arrangøren og videregives eller sælges aldrig til tredjepart, udover ovenfor nævnte offentliggørelse eller i forbindelse med anonymiseret statistik. E-mails og mobilnummer anvendes til at sende nødvendig løbsinformation til deltagere, og deltageren har ikke mulighed at afmelde sig informationsmails, da disse er nødvendige for at sikre, at eventet kan afvikles problemfrit. Det er muligt at framelde sig information via SMS ved at fjerne sit mobilnummer fra sin tilmeldingsprofil, i det tilfælde vil det dog ikke være muligt for deltageren at modtage startkort, resultater m.m. på SMS.

  For mere information om, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer persondata, henviser vi til vores privatlivspolitik.

 • Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med et event, kan efterfølgende frit benyttes af arrangørerne, sponsorer og partnere, herunder også til markedsføringsformål. Alle fotos, som arrangørerne benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider, Facebook, Instagram og Twitter, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål af tredjepart uden aftale.

 • Startnumre til et løb skal afhentes inden løbsstart i det tidsrum og lokation, som Sparta Atletik og Løb har orienteret om inden løbet. Udlevering af startnumre kræver fremvisning af det startkort, der udsendes per e-mail til deltageren forud for arrangementet.

  Afhentning af startnummer på selve løbsdagen sker på eget ansvar, og forsinkelser som følge af eksempelvis trafikale forhold, kø til afhentningsstedet og lignende påhviler alene deltageren.

 • Vi gør opmærksom på, at hvis du er medlem i Sparta Atletik og Løb og tilmelder dig et løb er de generelle handels- og medlemsbetingelser for medlemsskabet af Sparta Atletik og Løb også gældende ifm. løbet.

 • Blinde og fysisk udfordrede personer kan deltage på lige fod med andre løbere og gerne med en guide, hvis man har brug for det. Det er dog ikke tilladt at have en cykelguide med i feltet. Guiden behøver ikke være tilmeldt.

  Særligt udstyr, såsom løbevogne og håndcykler, må kun medbringes efter forudgående aftale med arrangørerne. Det henstilles til, at man undgår at løbe med babyjogger pga. risiko for varme vejrforhold, kraftige lydindtryk o.lign.

  Alle, der deltager med særligt udstyr, skal udvise hensyn og til enhver tid respektere instrukser fra officials og løbsledelse.

 • Ved Copenhagen Marathon og Copenhagen Half Marathon er der en netto tidsgrænse på (tiden fra man passerer startstregen). Læs mere om gældende tidsgrænser på de respektive hjemmesider.

Tilmeldingsbetingelser

 • Umiddelbart efter tilmelding modtager man en ordrebekræftelse via e-mail. Modtager man ikke en kvittering, eller opdager man fejl og mangler ved den, bedes man kontakte kundeservice. Deltager modtager desuden et personligt login til sin tilmeldingsprofil, som ligger hos Ultimate Sport Service, og det er deltagers ansvar at kontrollere, at alle de angivne data til enhver tid er korrekte og opdatere profilen tilsvarende eller underrette Sparta Atletik og Løb, såfremt oplysningerne ændrer sig.

 • Startgebyr er momsfri jf. dansk lovgivning om momsfritagelse af amatøridræt. Ultimate Sport Service opkræver et administrationsgebyr på DKK 20 inkl. moms per deltager. Det er muligt at betale med Dankort, VISA/Dankort, VISA, Euro Mastercard, Visa Electron, MobilePay Online og Maestro.

 • Betalingssystemet er sikret mod misbrug med en såkaldt TLS-løsning. TLS er et system, der krypterer alle de Dankort- og kreditkortinformationer, som du sender til os. Det betyder, at hverken vi eller andre (med undtagelse af  QuickPay, NETS og Clearhaus) kan skaffe komplette oplysninger om dit betalingskort. TLS-systemet sikrer desuden, at data mellem din browser og vores server ikke kan ændres. Betalingsmodulet varetages af QuickPay.

 • I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet har udbyderen, her Sparta Atletik og Løb, det fulde produktansvar. Deltageren (køberen) har jf. Forbrugeraftaleloven om handel på internettet ingen fortrydelsesret, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen.

 • Det er muligt at overdrage sit startnummer til en anden person mod et gebyr. Gebyret betales af den løber, der ønsker at overdrage startnummeret. Overdragelsen sker gennem løberens online deltagerprofil og er ikke fuldført, før den nye deltager modtager en mail med gyldig voucherkode udstedt af arrangøren.

  Gratis startnumre (frinumre) og startnumre købt med rabat eller på anden måde til reduceret pris kan ikke overdrages til en anden løber.

  Uautoriseret brug af et startnummer kan føre til diskvalifikation, og arrangøren er ikke ansvarlig for misbrug eller svindel i forbindelse med overdragelse af et startnummer, heller ikke hvis startnummeret er formidlet på løbets officielle platforme, herunder facebook eller Instagram.

  Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne oprindelig er erhvervet for, medmindre der foreligger en aftale med arrangøren. Dette er også gældende for overdragelse af startnumre.

 • Erhvervede startnumre må ikke kommercielt videresælges eller anvendes kommercielt til pakkesalg (dvs. sælges sammen med andre varer eller serviceydelser), konkurrencer, videresalg eller lignende, med mindre Sparta Atletik og Løb har givet særlig tilladelse hertil.

  Overtrædelse vil medføre at startnummeret/startnumrene annulleres.

Ansvar, fejl og mangler

 • Deltagere skal være sunde og raske og mene sig i stand til at fuldføre hele distancen ved egen hjælp. På bagsiden af løbernes startnummer kan deltagerne anføre særlige forhold vedrørende deres helbred.

 • Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangøren, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under løbet, og som ikke kan tilskrives Sparta Atletik og Løb. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse i løbet. Vi gør opmærksom på, at man skal være fyldt 16 år for at deltage i Copenhagen Marathon grundet distancen.

 • Arrangøren kan aflyse løbet ved force majeure, det vil sige på baggrund af forhold på løbsdagen eller i dagene op til løbet, der umuliggør afvikling af løbet, såsom myndighedspåbud eller -forbud, uvejr, ulykker eller omstændigheder i øvrigt, som er ude af arrangørens kontrol. I tilfælde, hvor arrangøren har afholdt alle omkostninger knyttet til løbets afvikling, har deltager ikke ret til refundering af startgebyr eller andre omkostninger i forbindelse med sin tilmelding i løbet.

  Arrangør vil i tilfælde af sådanne ekstraordinære hændelser eller omstændigheder i muligt omfang tage passende og rettidige forholdsregler med henblik på at minimere de økonomiske omkostninger som følge af aflysningen. Eventuelt overskud vil medføre delvis tilbagebetaling af deltagergebyret.

 • Ved tilmelding bliver du bedt om ved afkrydsning at acceptere ovenstående deltagerbetingelser. Ved afkrydsning accepterer du betingelserne fuldt ud, herunder at du deltager på eget ansvar, og at du accepterer vilkårene for udsættelse og aflysning.

 • Sparta Atletik og Løb tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser såvel online som på trykt materiale. Al information offentliggøres med forbehold for ændringer.

 • Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice på:

  Sparta Atletik & Løb
  Gunnar Nu Hansens Plads 11
  2100 København Ø

  +45 35 26 69 00
  [email protected]
  sparta.dk