Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder ved køb af startnummer til løb arrangeret af Sparta Atletik og Løb.

Ved køb af startnummer handler du med:

Sparta Atletik og Løb
(CVR: 1005 0979)

Gunnar Nu Hansens Plads 11
2100 København Ø
+45 3526 6900
www.sparta.dk
[email protected]sparta.dk

Deltagerbetingelser

Persondata og fortrolighed

Sparta forbeholder sig ret til at vise deltagers navn, klub, land, firma, fødselsår og nationalitet på startnumre, deltager- og resultatlister. Personlige oplysninger, der afgives i forbindelse med tilmelding og deltagelse i Spartas løb, opbevares af arrangøren og videregives eller sælges aldrig til tredjepart, ud over ovenfor nævnte offentliggørelse eller i forbindelse med anonymiseret statistik. E-mails vil udelukkende blive anvendt til at sende nødvendig løbsinformation til deltagere, medmindre der afgives samtykke til andet.

Brug af mediemateriale

Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med Spartas løb, kan efterfølgende frit benyttes af arrangørerne, partnere og sponsorer, herunder også til markedsføringsformål. Alle fotos, som arrangørerne benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider, Facebook, Instagram og Twitter, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale. De officielle pressefotos, som stilles til rådighed i mediepakker, må anvendes frit i forbindelse med omtale af Spartas løb. For tilladelse til brug af fotos, kontakt venligst løbsarrangøren.

Startnumre

Startnumre skal som regel afhentes på løbsdagen i startområdet eller i dagene op til løbet, såfremt der afholdes en expo (messe) i forbindelse med løbet. Startnumre til DHL Stafetten udsendes med posten.

Udlevering af startnumre kræver fremvisning af startkort, hvilket udsendes 1-2 uger før løbet per e-mail til deltageren. Husk at se i spamfilter.

Vær opmærksom på, at afhentning af startnumre på løbsdagen altid sker på eget ansvar. Ansvar for forsinkelser som følge af eksempelvis trafikale forhold, kø til afhentningsstedet og lignende påhviler alene deltageren.

Særlige forhold eller udstyr

Blinde og på anden vis fysisk udfordrede personer kan deltage under hensyntagen til andre løbere. Medbringes særligt udstyr, skal dette ske efter forudgående aftale med løbets arrangører.

Tidsgrænse

Ved Copenhagen Marathon og Copenhagen Half Marathon er der tidsgrænser på henholdsvis 6 timer netto til Copenhagen Marathon og 3 timer netto til Copenhagen Half Marathon (det vil sige fra man passerer startstregen).

Tilmeldingsbetingelser

Bekræftelse og kontrol af tilmelding

Umiddelbart efter tilmelding modtager man en købskvittering via e-mail. Modtager man ikke en kvittering, eller opdager man fejl og mangler ved den, bedes man kontakte kundeservice. Deltager har ansvar for at kontrollere, at alle deltageroplysninger er korrekte angivet samt opdatere sine oplysninger via ens online tilmeldingsprofil, såfremt oplysningerne ændrer sig.

Startgebyrer, administrationsgebyr og betalingsmuligheder

Startgebyr er momsfri jf. dansk lovgivning om momsfritagelse af amatøridræt. Sparta Atletik og Løb opkræver et administrationsgebyr på DKK 20 inkl. moms per deltager (dog undtaget til DHL Stafetten, hvor administrationsgebyret opkræves per hold). Det er muligt at betale med Dankort, VISA/Dankort, VISA, Euro Mastercard, Visa Electron, MobilePay Online, Maestro og i visse tilfælde med faktura. Betaling med kort pålægges ikke gebyr.

Sikkerhed i forbindelse med online tilmelding

Betalingssystemet er sikret mod misbrug med en såkaldt TLS-løsning. TLS er et system, der krypterer alle de Dankort- og kreditkortinformationer, som du sender til os. Det betyder, at hverken vi eller andre (med undtagelse af Nets og Bambora) kan skaffe oplysninger om dit kort. TLS-systemet sikrer desuden, at data mellem din browser og vores server ikke kan ændres.

Betalingsmodulet varetages af DIBS. Du har mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt, og du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit betalingskort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter TLS-certifikat i sit betalingssystem

Produktansvar, fortrydelsesret og refundering

I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet har udbyderen, her Sparta Atletik og Løb, det fulde produktansvar. Deltageren (køberen) har jf. Forbrugeraftaleloven om handel på internettet ingen fortrydelsesret, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen.

Det er muligt at overdrage sit startnummer til en anden person mod et gebyr. Dette gebyr kan variere for de enkelte løb. Gebyr, procedure og betingelser for overdragelse af startnumre til Copenhagen Marathon og Copenhagen Half Marathon fremgår af hhv. cphmarathon.dk/betingelser og cphhalf.dk.

Uautoriseret brug af et startnummer kan føre til diskvalifikation, og arrangør er ikke ansvarlig for misbrug eller svindel i forbindelse overdragelse af et startnummer, heller ikke hvis startnummeret er formidlet på arrangørens egne, officielle platforme, herunder Facebook eller Instagram. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne oprindelig er erhvervet for, medmindre der foreligger en aftale med arrangøren.

Ansvar, fejl og mangler

Helbred

Deltagere skal være sunde og raske og mene sig i stand til at fuldføre hele distancen ved egen hjælp. På bagsiden af løbernes startnummer kan deltagerne anføre særlige forhold vedrørende deres helbred.

Ansvar

Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangøren, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under løbet, og som ikke kan tilskrives Sparta. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse i løbet. For at deltage i Copenhagen Marathon skal man være fyldt 16 år.

Aflysning og force majeure (herunder Covid-19)

Arrangøren kan aflyse løb på grund af corona-restriktioner eller corona-situationen i almindelighed. Deltager er i givet fald garanteret refundering af sit startgebyr, fratrukket administrationsgebyret.

Arrangøren kan desuden aflyse løbet ved force majeure, det vil sige på baggrund af forhold på løbsdagen eller i dagene op til løbet, der umuliggør afvikling af løbet, såsom myndighedspåbud eller -forbud, uvejr, ulykker eller omstændigheder i øvrigt, som er ude af arrangørens kontrol. I tilfælde, hvor arrangøren har afholdt alle omkostninger knyttet til løbets afvikling, har deltager ikke ret til refundering af startgebyr eller andre omkostninger i forbindelse med sin tilmelding i løbet.

Arrangør vil i tilfælde af sådanne ekstraordinære hændelser eller omstændigheder i muligt omfang tage passende og rettidige forholdsregler med henblik på at minimere de økonomiske omkostninger som følge af aflysningen. Eventuelt overskud vil medføre delvis tilbagebetaling af deltagergebyret.

Forbehold for fejl og mangler

Sparta tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser såvel online som på trykt materiale. Al information offentliggøres med forbehold for ændringer.

Kundeservice

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice:

Sparta Kundeservice
Gunnar Nu Hansens Plads 11
2100 København Ø
+45 35 26 69 00
[email protected]
www.sparta.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag klokken 10.00 – 17.00
Fredag klokken 10.00 – 15.00.

 

KOMMENDE LØB

Nytårsløbet ’22
Lørdag den 31. december på Østerbro
Distancer fra 2 km børneløb til 5, 10 og halvmaraton
Gratis for medlemmer af 'Sparta Klassisk'

Copenhagen Marathon ’23
42,195 km - Søndag den 14. maj 2023 kl. 9.30
Et certificeret World Athletics Road Race Label-event
Gratis for medlemmer af 'Sparta Klassisk'

Royal Run ’23
Royal Run København/Fr.berg – 2. pinsedag mandag den 29. maj
Løb eller gå One mile, 5 eller 10 km
Gratis for medlemmer af 'Sparta Klassisk'

Se alle løb