DMU-Inde i Skive

DMU-inde afholdes i Skive d. 4.-5. marts 2023

Når du tilmelder dig stævnet, skal du samtidig tilmelde dig til fælles transport, overnatning og spisning, de dage du ønsker dette. Vi forventer, at du som atlet i Sparta er en del af vores fælles tur.

Sidste frist for tilmelding er d. 25. feb. kl. 12.00 derefter lukker tilmeldingen.

Når I udfylder tilmeldingsarket, er det vigtigt at bruge de rigtige betegnelser. Løb skal skrives uden M (bagefter), hæk skrives som 60H, og de tekniske discipliner skrives med stort (og to bogstaver) f.eks. KU, LÆ.

Resultater skal skrives med punktum mellem tallene og IKKE komma. Skriv f.eks. 7.43

Udfylder du efter en anden, skal du undlade at lade en linje stå blankt mellem jer.