Opkvalificering af vores børne- og ungdomstrænere

Børne- og ungdomstræning handler ikke bare om motorik

Atletiktræning handler om langt mere end bare atletikkens discipliner. Særligt i børne- og ungdomsårene skal trænerne have fokus på langt flere ting. Den legende og alsidige tilgang er vigtig i forhold til træningen, så børnene oplever træningen sjov, samtidig med at de får et solidt motorisk fundament. Når børn og unge er til træning, har de dog langt mere på spil end motorisktræning, for dem handler det også om kammeratskaber, følelser, hvordan de opleves i gruppen, om de forstår beskederne, om de føler sig set og forstået og meget andet. Det er derfor vigtigt, at trænerne er klædt på, så de også tager højde for dette under træningen. Fritidsaktiviteter er også en læringsramme på flere andre punkter end det motoriske, bl.a. øver børnene sig også i at modtage beskeder, vente på tur, at give plads til andre, følge en instruks m.v. Hvis trænerne er opmærksomme på dette, og hvordan de kan skabe et trygt og tydeligt læringsrum for disse ting, opnår børnene ikke bare motorisk læring under træningen, men også personlige og sociale færdigheder. Trænerne og deres tilgang er også et vigtigt element for at sikre trivsel og et berigende fællesskab på holdet.

Med udgangspunkt i ovenstående tanker er alle Spartas børne- og ungdomstrænere blevet tilbudt et kursusforløb med udgangspunkt i ”Styrkede fællesskaber” – udbudt at Komiteen for Sundhedsoplysning og MentaliseringsProgrammet.

Første del af kurset blev afholdt i marts. Kurset indeholdt en blanding af teoretisk oplæg, øvelser og tid til fælles sparring. På kurset opstod der gode ideer og erfaringer blev delt, alle deltagere kunne derfor tage hjem med ny viden og indspark til deres trænergerning.

Næste del af kurset afholdes i april.