Generalforsamling: Større klubhus og ny næstformand

*Billedet er fra arkitektens indledende oplæg – dette er ikke en endelig tegning.

Spartas klubhus står over for en gevaldig forvandling. På foreningens ordinære generalforsamling d. 28. februar var der nemlig enstemmig opbakning til en gennemgribende renovering samt udvidelse af klubhuset i form af en eller to etager.

CCO Arkitekter var til stede på generalforsamlingen og fremlagde planerne overfor de godt 80 fremmødte medlemmer. Og meldingen var klar – faciliteterne skal udvides.

En ekstra etage skal nu bygges ovenpå. Denne vil betyde mere plads til Spartas ansatte, flere mødefaciliteter samt et større klublokale.

Det er op til Københavns Kommune, om der kan bygges to etager ovenpå, og denne etage vil i givet fald skulle bruges til forenings-fitness.

Referatet er tilgængeligt

Jan Bryding er ny næstformand

Sparta fik også en ny næstformand, efter  at Svend Hartling valgte ikke at genopstille. Jan Bryding, der i en årrække har været menigt bestyrelsesmedlem, stillede op uden modkandidater og blev valgt.

Derudover blev der udskiftet på flere politiske poster, og det komplette overblik over bestyrelses- og udvalgsmedlemmer kan ses på linket herunder.

Man kan også finde et referat fra generalforsamlingen her