Opråb til kommunen: Slidte faciliteter, men ingen handling

Allerede for tre år siden blev der afsat penge til renovering af Østerbro Stadion, men hullerne vokser fortsat til stor frustration for alle idrætsudøverne hos de to foreninger KIF og Sparta.

I 2021 besluttede Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg at afsætte 7,8 mio. kr til en tiltrængt renovering af Østerbro Stadion. Renoveringen er udskudt flere gange, og der er fortsat store huller i den gamle løbebane, som til daglig er omdrejningspunkt for de tilsammen ca. 2.200 medlemmer hos de to foreninger, Københavns Idræts Forening (KIF) og Sparta Atletik & Løb. 

”Vi kan simpelthen ikke byde vores medlemmer at træne i de her faciliteter, der er så slidte, at der flere steder er store huller, løst underlag og generelt en alt for dårlig stødabsorbering, så medlemmerne træner med væsentlig større risiko for skader,” indleder formand i KIF, Søren Brasen, og fortsætter: 

”Det er ved at udvikle sig til et grotesk eksempel på det vedligeholdelsesefterslæb, der er på idrætsområdet i Københavns Kommune.” 

De to foreninger anslår, at Østerbro Stadion hver måned benyttes af knap 15.000 brugere, som er berørt af situationen. Brugerne tæller alt fra Østerbros skoleelever, børneatletikhold, løbehold i alle aldersgrupper samt eliteatleter, der træner frem mod OL. 

Aflyste arrangementer 

Det er ikke kun den daglige træning, der lider under de slidte faciliteter. For de to foreninger har også måttet aflyse diverse events og arrangementer på grund af de dårlige forhold.  

”Vi kommer til at aflyse mange af de store atletikstævner for både ungdom og elite, der ellers har været planlagt i længe, eller som er årligt tilbagevendende begivenheder, der styrker vores unge medlemmers motivation og fællesskab, så det er virkelig en ærgerlig situation,” siger formand for Sparta Atletik & Løb, Henrik Vincentsen, og han afrunder med en stærk appel fra de to foreninger: 

”Vi kan kun opfordre til, at kommunen sætter handling bag løfterne og bruger det afsatte beløb, så vi igen kan tilbyde et godt og sikkert træningsmiljø på Østerbro Stadion til glæde og gavn for alle vores medlemmer og brugere.” 

Østerbro Stadion bruges til daglig af medlemmerne i KIF og Sparta Atletik & Løb, men også flere andre løbefællesskaber og klubmedlemmer benytter faciliteterne. 

De to foreninger vurderer, at det er muligt at færdiggøre en renovering af atletikbanen inden denne sommer, hvis bevillingen bliver aktiveret i Københavns Kommune.