Referat fra generalforsamlingen ligger klar

Flot regnskab og genvalg til bestyrelsen kendetegnede årets generalforsamling

Den årlige, ordinære generalforsamling i Sparta blev afholdt den 28. februar. Godt 60 medlemmer fra mødt frem til en generalforsamling, der berettede om et økonomisk positivt år og samtidig tegnede konturerne for en tilsvarende optimistisk fremtid for Sparta.

Blandt andet var der valg til formandsposten, og uden modkandidater blev nuværende formand, Henrik Vincentsen, genvalgt. Derudover var der enkelte udskiftninger i udvalgene.

Du kan se den nye bestyrelse og udvalg her.

Der blev fremlagt et flot regnskab for året, som sammen med budgettet for 2023 blev vedtaget med stort flertal. Der blev desuden præsenteret det første datagrundlag, efter Sparta sidste år overgik til nye medlemskabstyper med differentierede priser og indhold.