For forældre

Atletik i Sparta

I Sparta forstår vi, hvad det vil sige at være forældre på sidelinjen af dit barns træning. Vi ved, at I kun ønsker det bedste for jeres barns træning og udvikling. Vi har samlet alt I skal vide i en ‘Værd at vide som forældre’ folder, som vi anbefaler, at I læser.

For at levere den bedst mulige træning for dit barn har vi nedskrevet nogle forventninger til dig som forældre og dit barn, samt hvad I kan forvente af Sparta som atletikklub.

Forventninger

Børn 6-13 år

 • Forventninger til børn:

  • At børnene kommer i Sparta, fordi de har mod på bevægelse, lyst til at træne og udvikle sig.
  • At børnene deltager i træningen.
  • At børnene kan tage imod en besked fra trænerne.
  • At børnene opfører sig ordentligt, er opmærksomme og behandler hinanden og trænerne pænt.
  • At børnene møder op i træningstøj og løbesko og er klædt på efter vejrforhold.
  • At man deltager i stævner.
 • Forventninger til forældre:

  • At forældrene bakker op om træningen og sikre at ens barn kommer regelmæssigt.
  • At forældrene melder afbud for deres barn, hvis det er forhindret i at deltage i træningen.
  • At forældrene hjælper sit barn med tilmelding til stævner.
  • At forældrene ved stævner hjælper med de praktiske ting, som at binde sko og lignede, men lader trænerne om at guide, støtte, vejlede børnene i relation til deres konkurrence.
  • At man som forældre opmuntrer sit barn og har fokus på om barnet synes det er sjovt og er deltagende, frem for barnets resultater.
  • At forældrene hjælper ved stævnerne og tager en dommertjans, når vi har brug for det.
  • At I kontakter holdlederen hvis der er noget trænerne skal være opmærksomme på, eller hvis noget undrer eller bekymrer jer.
 • I kan forvente af os:

  • Engagerede og dygtige trænere.
  • At vi gør vores bedste i mødet med jeres børn.
  • Gode rammer for udvikling af jeres børn.
  • Trænere der er med til stævner og som er ansvarlige for at hjælpe, guide og støtte børnene i deres konkurrencer.
  • At vi kontakter jer, hvis jeres barn har en uhensigtsmæssig adfærd, hvis det ”går egne veje” eller er et forstyrrende element for de andre børn og træningen.
  • Kommunikation via mail og Facebook med den holdansvarlige.

Forventninger

Unge atleter 14-19 år

 • Forventninger til atleten:

  • At atleten kommer i Sparta, fordi de har lyst til at træne og udvikle sig.
   At atleten passer sin træning (også i ferier).
  • At atleten tager medansvar for egen udvikling.
  • At atleten får nok søvn og mad, så de er fysisk klar til træning.
  • At atleten behandler sine klubkammerater, konkurrenter og trænere med respekt.
   At atleten er bevidst om, at de er rollemodel for yngre atleter og agere derefter.
  • At atleten er bevidst om, at de repræsenterer Sparta og derfor altid fremstår som et godt eksempel. Dette gælder også når man kommenterer eller laver opslag på sociale medier.
  • At atleten behandler redskaber, træningsfaciliteter og klubbens øvrige rammer med respekt.
   At atleten møder op i passende træningstøj og løbesko og er klædt på efter vejrforhold.
   At atleten deltager i stævner og prioritere stævner som holdkampe, øst-DM og DMU.
  • At atleten aftaler med sin træner hvilken stævne det deltager i.
  • At atleten melder afbud hvis de er forhindret i at møde til træning.
  • At atleten orienterer sin træner, hvis der er ting som er vigtigt for denne at vide. F.eks. hvis man føler sig overbelastet, er skadet eller lignende.
  • At atleten hjælper ved stævner og arrangementer hvis atleten har mulighed for dette.
 • Forventninger til forældre:

  • At forældrene bakker op om træningen.
  • At forældrene støtter atleten i at få nok søvn og rigeligt med mad.
  • At forældrene støtter op om stævnerne og hjælper med at tænke det ind i familieplanlægningen.
  • At forældrene støtter op om trænerne og respektere at det er trænerne som guider, støtter og vejleder i konkurrencer.
  • At forældrene hjælper ved stævnerne og tager en dommertjans, når vi har brug for det.
  • At I kontakter holdlederen hvis der er noget trænerne skal være opmærksomme på, eller hvis noget undrer eller bekymrer jer.
 • I kan forvente af os:

  • Engagerede, kompetente og dygtige trænere.
  • Et elitemiljø, hvor der tænkes i, at atleten også skal være god på seniorniveau.
  • Gode træningsfaciliteter.
  • At trænerne gør deres bedste i mødet med atleten.
  • Trænere der er med til stævner og som er ansvarlige for at hjælpe, guide og støtte atleten i deres konkurrencer.
   Kommunikation via mail og Facebook med den holdansvarlige (kommunikationen overgår i denne periode mere og mere til atleten).
  • Kend og følg atletikkens regler.
  • Overhold altid DIF’s, Anti-Doping Danmarks og Spartas regler/politikker.
  • Lyt til og følg anvisninger fra din træner, Spartas ledere og dommere.
  • Respekter og støt dine klubkammerater og anerkend dem både når de præsterer godt og mindre godt.
  • Respekter dine konkurrenter – giv hånd og sig tak til konkurrenterne også selvom du taber.
  • Undlad altid nedladende sprog, og udøv aldrig fysisk eller psykisk chikane.
  • Udvis ansvar for dine handlinger.
  • Kend og følg atletikkens regler
  • Overhold altid DIF’s, Anti-Doping Danmarks og Spartas regler/politikker
  • Foregå altid som et godt eksempel – husk du er rollemodel
  • Som træner og leder er du repræsentant for atleter og Sparta, og skal derfor agere professionelt og i overensstemmelse med arrangementets gældende regler.
  • Tal aldrig nedsættende om andre hverken, atleter, trænere, dommere eller klubber.
  • Udvis ansvar for dine handlinger.

Forældre og Atlet dokumenter

Værd at vide som forældre

Ekstraordinær støtteordning

Brugerbetaling

Brugerbetaling ved deltagelse i talentsamlinger og landsholdsaktiviteter.

Krav om frivillige timer

Stævnepolitik børn og unge

Stævnetilmelding

Her finder du kommende Sparta stævner og stævner Sparta deltager i

Klubtøj

Se vores store udvalg af Sparta klubtøj.