For forældre

Atletik i Sparta

I Sparta forstår vi, hvad det vil sige at være forældre på sidelinjen til dit barns træning. Vi ved, at I kun ønsker det bedste for jeres barns træning og udvikling. Vi har samlet alt, I skal vide, i en ‘Værd at vide som forældre’-folder, som vi anbefaler, at I læser.

For at levere den bedst mulige træning for dit barn har vi nedskrevet nogle forventninger til jer som forældre og jeres barn, samt hvad I kan forvente af Sparta som atletikklub.

Forventninger

Børn 6-13 år

 • Forventninger til børn:

  • At børnene kommer i Sparta, fordi de har mod på bevægelse, lyst til at træne og udvikle sig
  • At børnene deltager i træningen
  • At børnene kan tage imod en besked fra trænerne
  • At børnene opfører sig ordentligt, er opmærksomme og behandler hinanden og trænerne pænt
  • At børnene møder op i træningstøj og løbesko og er klædt på efter vejrforhold
  • At man deltager i stævner
 • Forventninger til forældre:

  • At forældrene bakker op om træningen og sikrer, at deres barn kommer regelmæssigt
  • At forældrene melder afbud for deres barn, hvis det er forhindret i at deltage i træningen
  • At forældrene hjælper deres barn med tilmelding til stævner
  • At forældrene ved stævner hjælper med de praktiske ting, som at binde sko og lignende, men lader trænerne om at guide, støtte og vejlede børnene i relation til deres konkurrence
  • At man som forælder opmuntrer sit barn og har fokus på, om barnet synes det er sjovt og er deltagende, frem for på barnets resultater
  • At forældrene hjælper ved stævnerne og tager en dommertjans, når vi har brug for det
  • At I kontakter holdlederen, hvis der er noget trænerne skal være opmærksomme på, eller hvis noget undrer eller bekymrer jer
 • I kan forvente af os:

  • Engagerede og dygtige trænere
  • At vi gør vores bedste i mødet med jeres børn
  • Gode rammer for udvikling af jeres børn
  • Trænere, der er med til stævner, og som er ansvarlige for at hjælpe, guide og støtte børnene i deres konkurrencer
  • At vi kontakter jer, hvis jeres barn har en uhensigtsmæssig adfærd, hvis det ”går egne veje” eller er et forstyrrende element for de andre børn og træningen
  • Kommunikation via mail og Facebook med den holdansvarlige

Forventninger

Unge atleter 14-19 år

 • Forventninger til atleten:

  • At atleten kommer i Sparta, fordi de har lyst til at træne og udvikle sig
  • At atleten passer sin træning (også i ferier)
  • At atleten tager medansvar for egen udvikling
  • At atleten får nok søvn og mad, så de er fysisk klar til træning
  • At atleten behandler sine klubkammerater, konkurrenter og trænere med respekt
  • At atleten er bevidst om, at de er rollemodel for yngre atleter, og agerer derefter
  • At atleten er bevidst om, at de repræsenterer Sparta, og derfor altid fremstår som et godt eksempel. Dette gælder også, når man kommenterer eller laver opslag på sociale medier.
  • At atleten behandler redskaber, træningsfaciliteter og klubbens øvrige rammer med respekt
  • At atleten møder op i passende træningstøj og løbesko og er klædt på efter vejrforhold
  • At atleten deltager i stævner og prioriterer stævner som holdkampe, øst-DM og DMU
  • At atleten aftaler med sin træner, hvilket stævne, de deltager i
  • At atleten melder afbud, hvis de er forhindret i at møde til træning
  • At atleten orienterer sin træner, hvis der er ting, som er vigtige for denne at vide. F.eks. hvis man føler sig overbelastet, er skadet eller lignende.
  • At atleten hjælper ved stævner og arrangementer, hvis atleten har mulighed for dette
 • Forventninger til forældre:

  • At forældrene bakker op om træningen
  • At forældrene støtter atleten i at få nok søvn og rigeligt med mad
  • At forældrene støtter op om stævnerne og hjælper med at tænke det ind i familieplanlægningen
  • At forældrene støtter op om trænerne og respekterer, at det er trænerne, som guider, støtter og vejleder i konkurrencer
  • At forældrene hjælper ved stævnerne og tager en dommertjans, når vi har brug for det
  • At I kontakter holdlederen, hvis der er noget trænerne skal være opmærksomme på, eller hvis noget undrer eller bekymrer jer
 • I kan forvente af os:

  • Engagerede, kompetente og dygtige trænere
  • Et elitemiljø, hvor der tænkes i, at atleten også skal være god på seniorniveau
  • Gode træningsfaciliteter
  • At trænerne gør deres bedste i mødet med atleten
  • Trænere, der er med til stævner, og som er ansvarlige for at hjælpe, guide og støtte atleten i deres konkurrencer
  • Kommunikation via mail og Facebook med den holdansvarlige (kommunikationen overgår i denne periode mere og mere til atleten)
  • Kend og følg atletikkens regler
  • Overhold altid DIF’s, Anti-Doping Danmarks og Spartas regler
  • Lyt til og følg anvisninger fra din træner, Spartas ledere og dommere
  • Respekter og støt dine klubkammerater, og anerkend dem, både når de præsterer godt og mindre godt
  • Respekter dine konkurrenter – giv hånd, og sig tak til konkurrenterne, også selvom du taber
  • Undlad altid at bruge nedladende sprog, og udøv aldrig fysisk eller psykisk chikane
  • Udvis ansvar for dine handlinger
  • Kend og følg atletikkens regler
  • Overhold altid DIF’s, Anti-Doping Danmarks og Spartas regler
  • Foregå altid med et godt eksempel – husk du er rollemodel
  • Som træner og leder er du repræsentant for atleter og Sparta og skal derfor agere professionelt og i overensstemmelse med arrangementets gældende regler
  • Tal aldrig nedsættende om andre, hverken atleter, trænere, dommere eller klubber
  • Udvis ansvar for dine handlinger

Forældre og Atlet dokumenter

Værd at vide som atlet og forældre

Ekstraordinær støtteordning

Brugerbetaling

Brugerbetaling ved deltagelse i talentsamlinger og landsholdsaktiviteter.

Krav om frivillige timer

Stævnepolitik børn og unge

Stævnetilmelding

Her finder du kommende Sparta stævner og stævner Sparta deltager i

Klubtøj

Se vores store udvalg af Sparta klubtøj.