For Atleter

Atlet i Sparta

I Sparta er vi opmærksomme på den indsats, der kræves for at konkurrere på toppen og dyrke atletik i Sparta. Derfor har vi nedskrevet nogle forventninger til dig som atlet samt, hvad du kan forvente af Sparta.

Find relevant information og dokumenter nederst på siden.

Forventninger til dig i Sparta Atletik & Løb

Vi har sat forventninger til jer som atlet i Sparta for at sikre, at alle på træningsholdene får mest muligt ud af træningen.

  • At atleten kommer i Sparta, fordi de har lyst til at træne og udvikle sig.
  • At atleten passer sin træning (også i ferier).
  • At atleten tager medansvar for egen udvikling.
  • At atleten får nok søvn og mad, så de er fysisk klar til træning.
  • At atleten behandler sine klubkammerater, konkurrenter og trænere med respekt.
  • At atleten er bevidst om, at de er rollemodel for yngre atleter og agere derefter.
  • At atleten er bevidst om, at de repræsenterer Sparta og derfor altid fremstår som et godt eksempel. Dette gælder også når man kommenterer eller laver opslag på sociale medier.
  • At atleten behandler redskaber, træningsfaciliteter og klubbens øvrige rammer med respekt.
  • At atleten møder op i passende træningstøj og løbesko og er klædt på efter vejrforhold.
  • At atleten deltager i stævner og prioritere stævner som holdkampe, øst-DM og DMU.
  • At atleten aftaler med sin træner hvilken stævne det deltager i.
  • At atleten melder afbud hvis de er forhindret i at møde til træning.
  • At atleten orienterer sin træner, hvis der er ting som er vigtigt for denne at vide. F.eks. hvis man føler sig overbelastet, er skadet eller lignende.
  • At atleten hjælper ved stævner og arrangementer hvis atleten har mulighed for dette.
  • Engagerede, kompetente og dygtige trænere.
  • Et elitemiljø, hvor der tænkes i, at atleten også skal være god på seniorniveau.
  • Gode træningsfaciliteter.
  • At trænerne gør deres bedste i mødet med atleten.
  • Trænere der er med til stævner og som er ansvarlige for at hjælpe, guide og støtte atleten i deres konkurrencer.
  • Kommunikation via mail og Facebook med den holdansvarlige (kommunikationen overgår i denne periode mere og mere til atleten).
  • At atleten tager ansvar og passer sin træning.
  • At atleten melder afbud, hvis han/hun er forhindret i at møde til træning.
  • At atleten tager medansvar for egen udvikling.
  • At atleten i fællesskab med sin træner planlægger hvilke, stævner han/hun deltager i.
  • At atleten stiller op i Sparta klubtøj når han/hun deltager i konkurrencer.
  • At atleten har fokus på god restitution, herunder på søvn og kost.
  • At atleten går i dialog med sin træner, hvis der er ting, som er vigtigt for denne at vide. F.eks. hvis man føler sig overbelastet, er skadet eller lignende.
  • At atleten behandler sine klubkammerater, konkurrenter og trænere med respekt.
  • At atleten tager medansvar for at skabe god stemning i træningsgruppen.
  • At atleten er bevidst om, at han/hun er rollemodel for andre atleter og agere derefter.
  • At atleten er bevidst om, at han/hun repræsenterer Sparta og derfor altid fremstår som et godt eksempel. Dette gælder også når man kommenterer eller laver opslag på sociale medier.
  • At atleten behandler redskaber, træningsfaciliteter og klubbens øvrige rammer med respekt.
  • At atleten hjælper ved stævner og arrangementer (som minimum 10 timer om året).
  • At atleten deltager i DM-hold, senior DM, CAG og i stævner hvor man er udtaget til at repræsentere det danske landshold.
  • At atleten følger Husets regler
  • At atleten overholder Spartas Code og Conduct
  • Engagerede, kompetente og dygtige trænere.
  • Et tæt samarbejde mellem træner og atlet.
  • At trænerne gør deres bedste i mødet med atleten.
  • Trænere som er ansvarlige for at hjælpe, guide og støtte atleten i deres konkurrencer.
  • Et elitemiljø, hvor der tænkes i, at atleten også skal være god på den lange bane.
  • Gode træningsfaciliteter.
  • Et træningsmiljø der er venskabsskabende og hvor der er et fællesskab omkring den eliteorienterede træning.
  • En ledelse og bestyrelse som gerne støtter og bakker op om eliten og som inviterer til et samarbejde.
  • Individuelle atletsamtaler med atletikchefen (hvis du er elite atlet).
  • Et miljø hvor atleterne via atletrepræsentanter har en stemme ind i det overordnede arbejde.
  • Fællesarrangementer/middage for atleterne
 • Som atlet i Sparta repræsenterer du Sparta. Det er derfor vigtigt, at du udover Medlemsbetingelserne og Husets regler også lever op til nedenstående Code of Conduct – både når du er i Sparta og til eksterne arrangementer såsom stævner.

  • Kend og følg atletikkens regler.
  • Overhold altid DIF’s, Anti-Doping Danmarks og Spartas regler.
  • Lyt til og følg anvisninger fra din træner, Spartas ledere og dommere.
  • Respekter og støt dine klubkammerater og anerkend dem både når de præsterer godt og mindre godt.
  • Respekter dine konkurrenter – giv hånd og sig tak til konkurrenterne også selvom du taber.
  • Undlad altid nedladende sprog, og udøv aldrig fysisk eller psykisk chikane.
  • Udvis ansvar for dine handlinger.
 • Som atlet kan du forvente at dine trænere og holdledere overholder nedenstående Code of Conduct.

  • Kender og følger atletikkens regler.
  • Overholder altid DIF’s, Anti-Doping Danmarks og Spartas regler.
  • Foregår altid som et godt eksempel – som træner/leder er man  rollemodel.
  • Vores trænere og ledere er repræsentanter for atleter og Sparta, og skal derfor agere professionelt og i overensstemmelse med arrangementets gældende regler.
  • Taler aldrig nedsættende om andre hverken, atleter, trænere, dommere eller klubber.
  • Udviser ansvar for deres handlinger.

Atlet dokumenter

Værd at vide som atlet og forældre

Elitemanual

Ekstraordinær støtteordning

Brugerbetaling

Brugerbetaling ved deltagelse i talentsamlinger og landsholdsaktiviteter.

Krav om frivillige timer

Stævnepolitik børn og unge

Stævnetilmelding

Her finder du kommende Sparta stævner og stævner Sparta deltager i

Klubtøj

Se vores store udvalg af Sparta klubtøj.